Jag har tagit del av och förstått gällande bokningsvillkor bifogade i separat fil nedan